Doherty HS

Sept-May

Tuesdays & Thursdays

6:30-7:00pm

7:00-7:30PM

Mondays & WEDNESdays

6:30-7:00pm

7:00-7:30PM

Sierra HS

Sept-May

Tuesdays & Thursdays

6-6:30pm

6:30-7:00PM

Homeschool Times

Tuesdays & Thursdays

10-10:30Am

10:30-11:00AM

Coronado HS

Sept-May

Mondays & WEDNESdays

6:30-7:00pm

7:00-7:30PM

719-629-SWIM

© 2018 by Full Armour Swim Team. 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon